top of page
PROGRAM ETİKLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)
AYDINLATMA METNİ ONAYI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)

Zinde ve Dengede programı herkese uygundur. Hamile, emziren veya doktor takibi gerektiren kronik hastalığı olanların, doktorlarının onayıyla programa katıldıkları varsayılır.

Bu program, herhangi bir hastalık için teşhis veya tedavi yöntemi değildir.

Sürdürülebilir sağlıklı beslenmenin, ve egzersizlerle spor alışkanlığı kazanmanın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu unutmamak gerekir.

Fonksiyonel Tıp, bağırsak sağlığının yenilenmesi için gerekli ortalama zamanı 21 gün olarak kabul etmektedir. Bedenlerimizdeki toksik yükler, vitamin ve mineral eksiklerimiz, hormonel sistemimiz ve bireysel farklılıklarımız nedeniyle bazı bünyelerde 21 günden biraz daha uzun sürebilir.

Programa katılanların 3 haftalık bu süreçte, tavsiye edilen uygulamaları yaptığı ve programın ana hatlarına bağlı kaldığı kabul edilir.

Program boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler dosyalar halinde, belli bir akışta paylaşılacaktır.

Program boyunca paylaşılan yazılı, görsel ve işitsel tüm dosyalar, yazılı ve sesli mesajlarda yer alan bilgi ve içeriklere ait telif hakları, 5846 sayılı Kanun uyarınca korunmakta olup; izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, yollanması, dağıtılması, değiştirilmesi ve/veya program amacı dışında kullanılması hukuka aykırılık oluşturur.

Benzer şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Kişisel verilerinizin bu program kapsamında ve yeni programların duyurularının yapılması amacıyla KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenmesi; elde edilmesi, kaydedilebilmesi, işlenmesi amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak KVK Kanunu çerçevesinde açık rızanızın olduğu kabul edilmektedir.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin güvenliği için tedbir alınmaktadır.

KVKK Aydınlatma Metni onayınız kaydedilmiştir.

bottom of page